Chùm haiku Xuân

Posted: 19/02/2012 in Thơ, Trần Thị LaiHồng

Trần Thị LaiHồng

Mai

năm vừa roi rói tươi
Xuân rón rén mới len vào đời
cho Mai mỉm miệng cười

 

Hồng

vỡ vạt đất kim cang
vỗ về tảng vô sinh diệt thường
lửa hồng vồng sắc nắng (*)

 

Chèo bẻo

kìa con chim chèo bẻo
véo von vắt vẻo ngọn giây leo
hốt nhiên vút cánh vèo

 

Nguyệt

cửa ngoài cài cánh then
nguyệt nghiêng nghiêng ngấp nghé qua thềm
ngần ngại cải hương đêm

Trần Thị LaiHồng
Nguồn: Tác giả gửi

(*) Rainbow Sunshine chunk, tên một loại đá hồng vân vi vùng nam Hoa
bang, trong vườn nhà (chú thích của TTLH)

Đã đóng bình luận.