Khóc Dương Khuê

Posted: 20/02/2012 in Âm Nhạc, Nguyễn Khuyến, Quốc Đại, Thơ, Trần Quang Lộc

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Khuyến; Tiếng hát: Quốc Đại


Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.