Hải đảo

Posted: 21/02/2012 in Thanh Tâm Tuyền, Thơ

Thanh Tâm Tuyền

Trên biển mù sóng cuộn
Ngày lộng tuôn như máu loang khô
Sóng thảng thốt dập vùi hải đảo
Cửa ngàn trùng gió mở toang
Nâng niu máu rỉ cườm tay nhỏ
Thời khắc câm tiếng nỉ non

Hải đảo xa vời em
Trên miền non cao rừng rú
Gió gào giận khốn tù
Trong cõi mộng hung tàn
Một mùa đông dài bão táp
Đêm qua ác điểu đậu cành khuya
Thả rớt trái tim ác độc
Trong một tiếng tang thương
Đêm qua gió cắp mộng lên non trốn chạy
Rồi gió hú van
Trong hành lang tối ám giờ lâm tử

Hải đảo xa vời em
Trời chuyển màu chớp xé
Cánh chim bay cánh chim bay
Vào mùa hư không trôi nổi
Khi bóng đảo chìm

Thanh Tâm Tuyền
Nguồn: Trần Thị LaiHồng giới thiệu những bài thơ chưa từng xuất bản cũa Thanh Tâm Tuyền lần đầu tiên được phổ biến trên trang mạng Mượn Dấu Thời Gian của họa sĩ Phan Nguyên.

Đã đóng bình luận.