Đàn khóc

Posted: 06/03/2012 in Dũng, Mỹ Trí Tử, Thơ

Mỹ Trí Tử

Dũng diễn ngâm

Hãy hát lên đi
Như áng mây tung trời về muôn hướng
Để thấy thương sót quê hương mình
Sau bao mùa chiến tranh
Vẫn chưa có hòa bình

Hãy hát lên đi
Cùng cỏ cây hoa lá
Những mảnh đời nương thân nơi xứ lạ
Bỏ lại mẹ, cha
Bao năm sầu tủi giữa quê nhà

Hãy hát lên đi
Sưởi ấm lòng nhau
Như những kỳ hoa, dị thảo
Hãy hát lên đi
Dù trời làm giông bão
Hãy nhích lại gần nhau
Cùng bôi xóa bớt thương đau

Xin lỗi nhé, nếu từng làm bạn buồn
Hát lên đây, cho tình mãi đẹp hơn
Xin lỗi nhé, nếu đã làm đàn khóc
Còn đây ta, từng khúc hát tiêu hồn.

Mỹ Trí Tử
Nguồn: Tác giả gửi thơ và mp3 file

Đã đóng bình luận.