Hội An phố cổ | Qua B’Lao | Lang thang lục bát

Posted: 10/03/2012 in Cao Quảng Văn, Thơ

Cao Quảng Văn


Hội An – Hồ Thành Đức

Hội An phố cổ

Rong rêu từng bước chân qua
Trăm năm
Tường cũ
Nhập nhòa ngắm ai

Thẹn thùng hồng má đỏ môi
Hội An phố cổ
Đợi người lãng du…

 

Qua B’Lao

Đi qua
Nương rẫy núi đồi
Chè xanh
Tươi mãi nụ cười Việt Nam
Cánh chim không mỏi băng ngàn
Trời xanh
vẳng một tiếng đàn
Trời xanh…

 

Lang thang lục bát

Thương người góc bể chân mây
Che tay mà ngắm mây bay một mình
Lang thang mấy nẻo tội tình
Nổi chìm bao nỗi gập ghềnh – mây trôi…

Cao Quảng Văn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.