Nhét đại một thứ vào trong tự điển

Posted: 14/03/2012 in Thơ, Trần Nguyên Đán

Trần Nguyên Đán


ABC’s of Love – Nancy Denommee

có một thứ dày như cuốn tự điển
mà bất cứ thứ gì nhét vào đó cũng biến mất
bữa nọ tôi vô ý ném đi một vé máy bay
và trễ luôn chuyến bay mười năm sau nữa
ai đã từng chia tay bên trời nhớ không

tôi làm việc cẩn thận nhưng hay quên lãng
sự sắp xếp thứ tự trở nên không thứ tự
tôi nhét đại một thứ vào trong tự điển
khi tìm lại được nó thì mình đã già
như chiếc lá nhét vào năm nao

một lần kia tôi tìm được một giọt nước mắt
ai đó bỏ quên trong trang sách cũ
giọt nước mắt chẳng còn mầu mè gì nữa
hình dạng méo mó gẫy gập
tâm tính biến dạng như người đàn ông chán đời

có nhiều thứ mình đã từng nhét đại
chẳng hạn như một triết lý vô bổ
chẳng thể dùng để làm một cái gì ích lợi
nó chỉ làm cho người ta mỏi mòn hoài vọng
rồi suốt ngày hong nắng ngoài hiên

Trần Nguyên Đán
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.