Dẫu một lời yêu em

Posted: 15/03/2012 in Âm Nhạc, Nguyễn Phan Nhật Nam, Thơ, Trần Quang Lộc

Thơ: Nguyễn Phan Nhật Nam; Nhạc: Trần Quang Lộc; Tác giả trình bày


Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

Đã đóng bình luận.