Lời chim Chiền Chiện

Posted: 17/03/2012 in Phan Đắc Lữ, Thơ

Phan Đắc Lữ
Gửi Nguyễn Nhã Tiên

Ta chẳng ham chi
Làm chim Oanh
Chim Phượng
Hát trong lồng son
Hát trong vườn thượng uyển . . .

Ta chỉ thích
Làm chim chào mào chiền chiện
Hát giữa trời cao
Hát dưới trăng sao . . .

Tiếng hát ta cao vút sáo diều
Vi vu với ngàn lau hiu hắt
Líu lo với bầy trẻ mục đồng
Trên lưng trâu
Trong biền dâu
Xanh biếc quê hương

Tiếng hát ta đau buồn
Với cỏ dại ven sông
Với núi mòn sông lở
Với trăm năm mấy cuộc bể dâu.

Chu Thần xưa cũng thích
Làm chim chiền chiện chào mào
Hát giữa trời cao
Hát dưới trăng sao . . .

Không chịu :
“Qùy món sân trướng phủ”.

Sài Gòn, 1 – 2002
Phan Đắc Lữ
Trích thi tập Bốn Mùa Tôi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.