Người lính già vừa chết đêm qua

Posted: 17/03/2012 in Âm Nhạc, Phan Ni Tấn, Thơ, Trần Trung Đạo

 
Thơ: Trần Trung Đạo
Nhạc: Phan Ni Tấn
Tiếng hát: Trần Trung Đạo
Nguồn: YouTube

Đã đóng bình luận.