Cà phê và em

Posted: 18/03/2012 in Âm Nhạc, Nguyễn Hữu Tân, Phạm Hồng Đậm, Tấn Đạt, Thơ

Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Thơ: Phạm Hồng Đậm; Tiếng hát: Tấn Đạt

Đã đóng bình luận.