Hiện thực lặng im

Posted: 19/03/2012 in Lê Thánh Thư, Thơ

Lê Thánh Thư


Tầm Nhìn, 2010; Sơn dầu trên vải Tranh đôi 194 x 130 cm (x2) – Lê Thánh Thư

Bàn tay của mày
con mắt của mày
tâm hồn của mày
mặc mày
hãy hát theo lời chúng tao hát
hãy viết những gì chúng tao viết
hãy nói những điều chúng tao nói
. . .
. . .

Mặc chúng mày
tao không phải là con vẹt

Khi tôi hát bài hát của riêng tôi
khi tôi nói khi tôi viết những gì sự thật
khi tôi gào thét
khi tôi nguyền rủa
chúng bịt miệng

Tôi chỉ còn là cái bóng của người chết

Khi tôi muốn thông tin muốn đọc nhiều hiểu rộng
chúng dựng tường lửa

Đối diện tôi là im lặng.

Lê Thánh Thư
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.