Tsunami ? | Khi về

Posted: 21/03/2012 in Chu Ngạn Thư, Thơ

Chu Ngạn Thư

Tsunami ?

quay về
từ một ngày ( mai )
thấy chăng ? – những nụ ( gai )
dài, mướt xanh

quay về
khi ( đã ) loanh quanh
dẫu chưa nếm mật,
gai ( dành ) trải lưng

quay về
như biển ( cuốn ) rừng
thông xanh
đành cũng ngó ( chừng )
sóng
thôi .

 

Khi về

Gửi LV

khi về
dứt áo phố phường
nghĩ thân lá
cũng hồi hương cội nguồn

khi về
lòng lắm bồn chồn
sông xưa đã cạn
bãi cồn trơ vơ
cây khô
đứng thắp nến
mờ
hoàng hôn xuống ngập
cuối bờ cỏ hoang

khi về
ngậm nỗi hoang mang
lạnh tay
lá trút nhuốm vàng lối xưa

khi về
trời tạnh,
tâm mưa
cầu vồng đã mọc đủ vừa
tang thương.

Chu Ngạn Thư
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.