Tôi là người Việt Nam

Posted: 23/03/2012 in Khê Kinh Kha, Thơ

Khê Kinh Kha

tôi là người Việt Nam
xác thân của Mẹ Âu Cơ
ra đi từ Động Đình Hồ
hơn 4 ngàn năm trước
dân tôi nghèo nhưng đầy tình thương
đất tôi cằn nhưng lắm can trường
này Lê, này Lý, này Nguyễn, này Trần
này bao xương máu đắp nền Việt Nam
một giang sơn gấm vốc kiêu hùng

tôi là người Việt Nam
trái tim là rừng Trường sơn
trên xác thân thơm mùi lúa chín
đôi cánh tay sông Hồng và Cửu Long
4 ngàn năm đi trong khói lửa
dựng nên một giang sơn từ ải Nam Quan cho đến Cà Mâu
một non nước oai hùng rục sáng khắp năm châu

nhưng than ôi,
hôm nay quê hương tôi đang trong gông cùm tàn bạo
của một bọn cướp của hại dân bán nước cho Tàu Cộng
vì sao đánh đập những ngươi dân yêu nước của tôi
vì sao dâng cho Tàu Cộng những mảnh đất quê hương mình
mà tổ tiên đã đổ bao xương máu để bảo tồn
và vì sao bỏ tù người anh em tôi
người anh em dũng cảm Viêt Khang và Anh Bình
và bao nhiêu con dân yêu nước yêu tư do, yêu tôn giáo
đang trong ngục tối
họ có tội tình gì

tôi là người Việt Nam
dù thân tôi có tan nát vì bạo tàn
dù tôi có bị tù ngục và tra tấn
tôi vẫn can trường đứng lên
đứng lên bảo toàn tổ quốc
đứng lên phá tan ngục tù tăm tối
đứng lên đánh đuổi bọn giặc Tàu chiếm nước
dựng lại hoà bình cho giống nòi
đòi lại tự do cho đất nước Viêt Nam của tôi

Khê Kinh Kha
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.