Chân dung mỗi ngày

Posted: 24/03/2012 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán
Gởi một số bạn tình cũ, xa xăm


Hình tác giả chụp ngày 23/3/2012

soi gương thấy beau trai
sáng nào cũng như vậy
chẳng biết khoe với ai
khoái tự mình chụp ảnh

chụp xong lên mạng ngay
xem lại hết thấy bảnh
có thể chụp non tay
hay sự thật khó tránh

bao nhiêu là défaut
trên khuôn mặt bảy mốt
bụi đời đọng nhấp nhô
nhão thịt da thấm mệt

mắt môi miệng này đây
từng một thời oanh liệt
tình sử của mỗi ngày
thời gian đang hủy diệt

ta vẫn nắm bắt ta
mỗi ngày đời diễn tiến
vẫn còn khó nhận ra
em dễ gì nhận diện

cái quí của chính ta
là vẫn còn can đảm
thỉnh thoàng lại trưng ra
mặt người sắp đáo hạn

hỡi những em yêu ta
còn nhớ hay không nhớ
ngắm lại ta chút nha
là thấy em rồi đó

Luân Hoán
8 giờ sáng thứ sáu 23-3-2012
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.