Tháng Ba xa xứ, em qua Mỹ

Posted: 26/03/2012 in Nguyễn Đông Giang, Thơ

Nguyễn Đông Giang
Cho Bích – ngày đoàn tụ chồng


Thiếu nữ bên hoa sen – Bùi Xuân Phái

Tháng ba em qua , trời xanh trở lại
Ngày hết hoang vu , đêm đẹp không ngờ
Chim rũ nhau về , hàn huyên trước ngõ
Ríu rít tâm tình , ngôn ngữ như thơ

Anh bây giờ , cũng hiền như Phật
Tha thứ người thù , lòng sẵn bao dung
Chú chó , cô mèo , cũng thành tri kỷ
Như yêu em , lòng thấy trẻ vô cùng

Anh thân ái , mời em bát nuớc
Rót từ tay anh , tình đậm như chè
Cánh tay trái , từng đêm em gối
Từng đêm quê nhà , mưa lạnh anh che

Anh bây giờ , miệng vui như sáo
Như trẻ thơ , dù đã già đầu
Dù dư biết , tóc mình bạt trắng
Cả nổi lòng , khánh kiệt có sao đâu

Tháng Ba xa xứ , em qua Mỹ
Em không sang sông , em đi theo chồng
Chẳng ai tiễn đưa , mình anh đón đợi
Chỉ còn tấm lòng , hồn ngập nắng xưa

Cupertino , March 98
Nguyễn Đông Giang
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.