Huế xa | Việc gì phải vội

Posted: 27/03/2012 in Cao Quảng Văn, Thơ

Cao Quảng Văn

Huế xa

Một thoáng mai vàng
Chao chát nhớ
Quê nhà xa lắc
Tháng năm xa
Bao nhiêu núi cách sông ngăn đó
Mà bước chân chưa trở lại nhà?

Gần thêm nữa
Những đôi bờ thương nhớ
Chiều không sương cho ta bên nhau
Chân trở lại
Con đường thơ dại ấy
Trời bỗng xanh
Thầm ứa sắc ban đầu…

 

Việc gì phải vội

Con đường dài
Mây trắng vắt ngang vai
Đường mưa nắng
Sớm chiều
Dài năm tháng

Chầm chậm em ơi
Việc gì phải vội?
Có nghe lòng
Rộn rã
Nắng giêng hai?

Cao Quảng Văn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.