Quán nhỏ

Posted: 28/03/2012 in Âm Nhạc, Minh Quang, Phương Hà, Tùng Nguyên, Thơ

 
Nhạc: Tùng Nguyên
Thơ: Phương Hà
Tiếng hát: Minh Quang
Hòa âm: Paul Việt
PPS: Hiền Sĩ
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.