Tình cha

Posted: 30/03/2012 in Âm Nhạc, Liên Bình Định, Thúy Huyền

 
Nhạc và lời: Liên Bình Định
Tiếng hát: Thúy Huyền
Slide show: BY
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.