Trùng âm thực | Mồi tím

Posted: 19/04/2012 in Mộ Như, Thơ

Mộ Như


Woman in three stages – Edvard Munch

Trùng âm thực

em của hãi
em của hùng
phù dung viễn cách vô cùng xót xa
em là nhất nữ song ma
kẻ vừa đi trước ta liền bước sau

em
là thế-kỷ-loang-sầu
nối hai thế hệ tương đau một hình

em của vọng
em của tinh
hồn dung em thấu cẩm tình lưỡng thi ?
từ em mất áo xuân thì
có người cổ mỹ hoang si địa đàng

từ em máu mủ trinh tang
mà nên lưới đọa cho tràng tử sinh

người thơ vận thở âm linh
khấn bằng câu kệ cẩn tình uẩn man
mối tình đa cảm trang thê thảm
sắc dục bao trùm đám thoát thai
từ cây cỏ hóa hình hài
khuya-sương diễm tuyệt liêu trai huyết cầu

người muôn thế kỷ, ở đâu
biết trùng âm
gặp tên sầu mực chưa

em, người của gã mây mưa
ánh trăng hồng thủy năm xưa có mừng ?

 

Mồi tím

hồn sơ cổ đã về trên thế kỉ ?
hay vẫn còn vờn lụy chỗ ai bi ?
mấy âm nguyên
còn toát rói kinh kỳ
hay xướng bóng
mảng tùy dương khuất dạng

người thơ qua, mồ mắt chưa dứt nạn
cảnh tai ương còn nghiệt ủng triều thiên
cốt xanh xưa-vương miện cũ đã tàn
hỏi hình hài dưới đáy kia, thống hãn ?

lời thủ du kết nghĩa vang thảo mục
cỗ thi hài chừ đượm vệt mực xưa
người, về thủ thỉ hay chưa
cho môi hớp đặng khí nồng nghiệt say

ta đưa hai tay-thủ kính ngang mày-mi bốc khói-lửa bày ngôn ngữ hạn
ta bơi thơ ngây-đốt nám sườn gầy-ngay con chữ cổ mồ xưa ủy liệm
ta ngâm kinh ca-thắp thiết hình tà-cho dáng dấp trở về hoang-phiêu-độ

người đã đi, dễ hư vô tám hướng
chân linh thủy từ cố đô khóc vạn
tình vô can mà trói trăng-liên-án
cảnh ma gầy úa rộc gã tâm can

mấy hôm nay còn cháy cảnh chiều tàn
nhưng chén rượu chửa đồng trang giới cảnh
người thiên sử-kẻ vô danh
ta bào ruột tím cho thanh tiếng mồi

người đến đây-nghênh ngang rồi
ta làm cơm tối đãi loài u minh
hỡi hoang mang
hãy hiện hình
nở làn cô ngạo kết minh đóa sầu

ta làm tri kỉ những đau

Mộ Như
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.