Trà Ếch | Gọi hồn nước dâng | Hạt máu mỏi mòn

Posted: 24/04/2012 in Thơ, Trần Phù Thế

Trần Phù Thế


Bếp rơm – Khánh Du

Trà Ếch

gởi bạn tù Gia Trung

Cái ngày dầu cạn bấc se
trái mù u thiếu lửa nghe chạnh lòng
nồi cơm nguội vét trống trơn
chiều nay khói bếp lửa rơm lụi tàn

một năm còn vẫn kinh hoàng
tuổi em khô héo tuổi vàng hắt hiu
làng trên xóm dưới tiêu điều
gà không dám gáy chó kêu ngại ngùng

ai làm cơn bảo lửa dông
tháng tư máu đỏ dòng sông quê nhà
vợ chồng con cái lìa xa
lời than dậy đất, oán nhà từng mây

tội gì thiên cổ nào đây
cướp đêm đồng bọn, cướp ngày anh em
thương em chân đất dính phèn
đầu phơi nắng cháy, tóc đen đổi màu

em thơ còm cõi xanh xao
mẹ cha đứt ruột máu cào tim gan
là anh máu đỏ da vàng
là tôi máu đỏ da vàng anh ơi !

tình sao chết thảm con người
cùng trong dòng máu giống nòi mà khinh
nhiều năm sau nữa rùng mình
buổi trưa mất nước, còn kinh vạn ngày

tội gì con kiến cành cây
mà anh giết tiệt cho ngoai hận thù
tình nào cạn máu thiên thu
rồi anh sẽ mửa máu thù đã vay

giết người anh ở với ai
máu vay nợ máu còn hoài biết không
tay anh dính giọt máu hồng
nghìn năm rửa… rửa máu hồng còn nguyên

 

Gọi hồn nước dâng

chiều lên
nắng chết bên cồn
ven sông bìm bịp
gọi hồn NƯỚC dâng

 

Hạt máu mỏi mòn

vết thù
còn hận băn khoăn
cho nên
hạt máu còn lăn mỏi mòn.

Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.