Bay trên đôi cánh sáp

Posted: 03/05/2012 in Thơ, Trần Thiên Thị

Trần Thiên Thị


Couple flying over village – Marc Chagall

và rồi đêm đã muộn phiền
chắp tay mà tạ trích tiên một lần
ngày đôi cánh sáp đằng vân
trời xa cứ tưởng như gần bên nhau

hẹn bay về phía mai sau
sáp đà tan chảy mà sầu chưa tan
đãi người còn lại gian nan
buồn vui một tiếng gọi khan giữa trời

còn bao nhiêu lệ mắt người
trái tim xin góp một lời ru nhau
còn bao nhiêu buổi về sau
một đôi dép cỏ qua cầu mà đi

một đôi cánh sáp vân vi
hoa trên đất trích
yêu vì ải mây
giá như cầm được trên tay
một mùa xuân
tặng em bày cuộc chơi

Trần Thiên Thị
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.