Mẹ về trong biển gọi

Posted: 13/05/2012 in Âm Nhạc, Tâm Thư, Thơ, Trường Đinh, Vĩnh Điện

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Trường Đinh
Tiếng hát: Tâm Thư
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.