Tìm nhau

Posted: 15/05/2012 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Kim Vui, Từ Dũng, Thơ

Kim Vui

Nhạc: Từ Dũng; Hòa âm : Davidong Tiếng hát: Diệu Hiền

Bao lâu rồi vẫn thế
Em vẫn mãi trông theo
Một đời yêu chưa hết
Đường dài đuổi bóng nhau

Bóng ngã dài trên núi
Em cúi tìm sông sâu
Núi cao anh nào thấy
Đáy sông sâu ngút ngàn

Anh bỏ mùa thu đi
Rồi đông sang biền biệt
Quên mấy mùa lá chết
Quên ngọn gió heo may

Hết một đời tìm nhau
Lòng còn mãi u sầu
Hoa rơi muôn cánh rụng
Ai biết được đời sau

Kim Vui
Nguồn: Tác giả gửi thơ và mp3 file

Đã đóng bình luận.