Tám khúc

Posted: 31/05/2012 in Thơ, Võ Đình

Võ Đình


Mãng xà* (2007) – Võ Đình

Trí nhớ chậm
Thời gian mau
Tình cũ nhạt
Từ trong đầu

Em vai gầy
Anh ngực nở
Mà hôm nay
Khác hôm nọ

Chúng ta khóc
Chúng ta cười
Chúng ta khổ
Chúng ta vui

Cứ hưởng hết
Vì sớm mai
Không còn gì
Của tối nay

Bóng linh hồn
Của xác này
Là ảo giác
Của hôm nay

Những thân thể
Của đời này
Là hoang tưởng
Của ngày mai

Đến một điểm
Ôm chặt nhau
Vẫn thất lạc
Lúc qua cầu

Rồi sẽ về
Rồi sẽ tới
Người lưu lại
Ôm trọn đời

Võ Đình
Nguồn: Trần Thị LaiHồng gửi thơ, thủ bút, và tranh Võ Đình

(*) “Đó là một rễ thông lớn trong vườn mà mỗi lần thiền hành, Anh đều dừng lại mỗi vòng gõ vào đầu mãng xà…
(Trần Thị LaiHồng)


Thủ bút Võ Đình, 2007
(Khi vò chín khúc khi chau đôi mày….)


Bóng hình (Võ Đình và Trần Thị LaiHồng thiền hành trong vườn)
Ảnh: Lệ Liễu

Đã đóng bình luận.