Tiếng đàn rung cảm

Posted: 04/06/2012 in Như Tích, Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao, Thơ

Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao


The guitarist – Sera Knight

Như Tích diễn ngâm

Hồn khuya trải mộng thênh thang
Say sưa cạn chén cùng nàng Hằng Nga
Trăng vừa chênh chếch bóng tà
Chợt nghe vọng tiếng guitare gọi đàn

Tang tình tang tính tình tang
Tiếng thơ trầm bổng nhặt khoan vời vời
Đàn rung lá rụng hoa rơi
Từng cơn não nuột, từng hồi xót thương

Xót bao day dứt sầu vương
Ngoài tay ả Thuý chi nhường với ai
Rên than tròn khúc ai hoài
Đàn thay cung bậc khoan thai nhẹ nhàng

Lả lơi bướm trắng hoa vàng
Khúc xuân rộn rịp bản đàn ngày vui
Đàn ru thắm thiết tình người
Lâng lâng sóng nhạc êm trôi dặt dìu

Khéo khen tay luyện sành điêu
Lọt tai… ai khỏi ấp yêu nỗi niềm…

1965
Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và mp3 file

Đã đóng bình luận.