Nắng Seattle

Posted: 05/06/2012 in Âm Nhạc, Liên Bình Định, Quỳnh Lan

 
Nhạc và lời: Liên Bình Định
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Slide show: BY
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.