Đức tin | Gặp Chúa

Posted: 05/06/2012 in Phạm Đức Nhì, Thơ

Phạm Đức Nhì

Đức tin

Putin đi đâu cũng tiền hô hậu ủng
cận vệ một bước không rời
cũng dễ hiểu,
hắn chỉ dựa vào sức người
chứ không tin ở Phật, Trời
hay Thiên Chúa

Bush nói Bush tin có Chúa
và thường đi nhà thờ
nhưng mỗi lần công vụ gần xa
an ninh chìm nổi bám theo như kiến
có lẽ tại Bush tâm bất thiện
mới vào Nhà Trắng đã gây hai cuộc chiến tranh
mấy chục triệu dân lành
lớp chết, lớp bị thương
lớp nhà tan cửa nát
Chúa chưa trách phạt
đã là may
còn dám đâu mong Chúa cho Thiên Thần theo hộ giá

cả biển người vẫy tay mừng rỡ
Đức Giáo Hoàng đứng trên chiếc xe
chế tạo riêng cho ngài
kính có thể ngăn được đạn đại liên
mặt ngài thật hiền
và phúc hậu
không lạnh lùng, sắt máu
như Putin
không kênh kiệu, khinh đời
như Bush
ngài đeo nhẫn
đại diện cho Thiên Chúa dưới trần gian
con chiên
ai cũng tin rằng
Chúa sẽ ở bên ngài
bảo vệ ngài
trên từng bước chân
ai cũng nghĩ rằng
ngài cũng tin như thế
nhưng khi ngài bước vào chiếc xe kiên cố
đức tin của ngài, nếu có
đã rơi hết xuống mặt đường

thu mình trong chiếc xe
trông ngài thật đáng thương

(Tháng 04 năm 2004)

 

Gặp Chúa

Hàng ngàn lần, hàng vạn lần ngộ nhận
Hôm nay ta đã gặp được ta
Chúa ở khắp mọi nơi, ánh sáng chan hòa
Ta chợt thấy thiên nhan khi lắng nghe từng nhịp thở

Phạm Đức Nhì
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.