Bay trên cánh sóng | Giận

Posted: 07/06/2012 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương


Ocean waves – Carol Manasse

Bay trên cánh sóng

Mọc giữa trùng khơi những nụ bọt trắng
Nở tràn bờ hoa sóng tinh sương
Trườn qua khe nắng lung linh biển thở lời mây khói
Hoa sóng vỡ bung mắt chiều đỏ nghệ
Em chở gì trên đôi cánh hoang mê?

Bay lên cánh sóng mặt trời mộng
Lặn vào đáy đêm
Lúc loang mê biển mở huyệt sâu thầm
Ánh trăng âm…

 

Giận

Tặng Kontum

có giận nhau xin tìm về phố núi
rình nghe gió nổi
thấy áo Chúa bay trên ngày cầu vọng

cơn điên giận lõa lồ cười khóc
vùi sâu nắng mọc
bóng thơ trôi

có giận nhau xin trở về phố núi
rình nghe nắng gọi
râm ran nóc giáo đường
nỗi đau trần truồng níu áo Chúa
rơi bay

nơi góc trời nổi gió
có con nắng buồn buốt ngược rèm mưa

Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.