Giấu vội hương xưa

Posted: 18/06/2012 in Âm Nhạc, Kim Vui, Tâm Thư, Thơ, Vĩnh Thành

 
Thơ: Kim Vui
Nhạc và proshow: Vĩnh Thành
Tiếng hát: Tâm Thư
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.