Tình thu

Posted: 27/06/2012 in Âm Nhạc, Liên Bình Định, Thủy Tiên

 
Nhạc và lời: Liên Bình Định
Tiếng hát: Thủy Tiên
Slide show: BY
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.