Archive for the ‘Thủy Tiên’ Category

 
Nhạc và lời: Liên Bình Định
Tiếng hát: Thủy Tiên
Slide show: BY
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link