Hoa hồ nghi đen trên cành huyễn ảo | Chỉ có hiện tại là thật

Posted: 29/06/2012 in Khaly Chàm, Thơ

Khaly Chàm

Hoa hồ nghi đen trên cành huyễn ảo

hoa hồ nghi một đóa kính dâng đời
cành huyễn ảo hồn thiêng đang treo ngược
chim gãy cánh tiếng hót buồn thê thiết
bóng nhìn hình níu giữ mộng tàn phai

những hạt mầm trừng mắt dưới cỏ gai
sỏi đá khóc chờ trắng ngày quỷ ám
thời gian cháy giữa tầng không mây xám
cát bụi bay mù mịt gọi tên người

nguyên tố nào tự ngấu đẫm mềm môi
ta ngất ngưởng-xin em đừng phán xét
đã sâu hoắm lỗ đinh giờ vĩnh quyết
chân lý nào hy vọng với bình an [?]

ta trong thơ một cõi trú điêu tàn
hoa hồ nghi đen trên cành huyễn ảo
sắc cầu vồng đang chảy tràn thơ máu
định hình rồi nếu chết có sao đâu!

Tháng 7/2009

 

Chỉ có hiện tại là thật

hãy nghĩ đến quá khứ là giấc mơ trống rỗng của
sự tưởng tượng

như vậy, tất cả đều mất hút vào hư không của quá khứ

chẳng thể nào hình dung được hình thái cứu cánh về mặt
tâm linh…

nhất định phủ nhận mọi khía cạnh lịch sử

hiện tại thi hài lịch sử đã được lý trí khâm liệm để nó trở thành
một xác ướp

dối trá luôn thể hiện qua nhiều bộ mặt chứng nhân tôn sùng
giả hiệu

loài người đang lạm dụng ảo tưởng

không bao giờ có cuộc đời nào khác tốt đẹp hơn ?

nói về một thế giới khác

ta đang phỉ báng thời gian khi biết rằng ta mặc nhiên tồn tại
theo từng hơi thở

ta phớt lờ trước cảm xúc sợ hãi pha lẫn bi thương

những kỹ năng thao tác tuyệt vời của phu đào huyệt

không cần phải biết quá khứ hay tương lai

TN. 9/ 2011

Khaly Chàm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.