Ngày trong nhau

Posted: 09/07/2012 in Âm Nhạc, Ngọc Huy, Phùng Tất Đạt, Đỗ Thất Kinh

 
Nhạc: Đỗ Thất Kinh
Lời: Phùng Tất Đạt
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.