Archive for the ‘Phùng Tất Đạt’ Category

 
Nhạc và lời: Phùng Tất Đạt & Đỗ Thất Kinh
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Đỗ Thất Kinh
Lời: Phùng Tất Đạt
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link