Ráng đỏ vùng trời lạ

Posted: 11/07/2012 in Thái Huy Long, Thơ

Thái Huy Long
(Còn nhớ những ngày với đơn vị)

Ráng đỏ trời Tây phản chiếu cao
Nhớ nhung chiều tắt nắng phương nào
Quốc Gia nhiệt huyết phô tinh sắc
Lửa đạn binh đao phả chiến bào
Tuổi trẻ hồn nhiên: đà mất vút
Cao niên tư lự: gửi trăng sao !
Quê nhà, người Việt ai còn nhớ
Sông núi hồn thiêng nghỉ ở đâu ?!

Thái Huy Long
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.