Đường đá đỏ

Posted: 13/07/2012 in Thơ, Trần Thị LaiHồng

Trần Thị LaiHồng


Hình chụp của bé Natra Netra Huch, 10 tuổi, 3 tháng 6, 2012

Cheo leo Red Rocks Canyon
chon von Đường Đá Đỏ
Hỏi núi, núi cúi mặt
hỏi Đất, Đất làm thinh
hỏi Trời xanh
Trời cũng vô tình cút vút tầng cao
hỏi mặt trời hồng
lồng lộng hào quang
ngoảnh mặt lửa chói lói chang chang
Hỏi mây
mây trôi…
mây chẳng trả lời
hỏi gió
gió cũng hững hờ câm lặng
hỏi suối
suối kiệt cạn dòng
trơ sỏi đá gối đầu nhau
chung chia sẻ một niềm đau
và rừng không lá
cỏ hoa tàn tạ

hữu thời trực thượng cô phong đỉnh
trường khiếu nhất thanh hàn thái hư
*

dù không hàn
nhưng giữa hư không
trên đỉnh cô phong
cũng hú dài một tiếng
hú dài một tiếng lạnh về hư không

Trần Thị LaiHồng
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

* Ngôn Hoài, Thiền sư Không Lộ

Đã đóng bình luận.