Lối sương

Posted: 14/07/2012 in Âm Nhạc, Bắc Phong, Thơ, Vĩnh Điện, Đăng Hiếu

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Bắc Phong
Hòa âm: Kiên Thanh
Tiếng hát: Đăng Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.