Nửa mảnh tình trăng

Posted: 19/07/2012 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Kim Vui, Từ Dũng, Thơ

 
Nhạc: Từ Dũng
Thơ: Kim Vui
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Kim Vui gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.