Năm xưa chồng tôi là người lính

Posted: 20/07/2012 in Âm Nhạc, Kim Khánh, Nguyễn Thị Thanh Dương, Thơ, Vĩnh Điện

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Nguyễn thị Thanh Dương
Tiếng hát: Kim Khánh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.