Ngày về quê em

Posted: 25/07/2012 in Âm Nhạc, Mai Phạm, Thụy Kim

Mai Phạm

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm & mixed: Từ Duy; Tiếng hát: Thụy Kim
music sheet

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Đã đóng bình luận.