Archive for the ‘Thụy Kim’ Category

Mai Phạm

Nhạc và lời: Mai Phạm; Hòa âm & mixed: Từ Duy; Tiếng hát: Thụy Kim
music sheet

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file