Tại sao lòng cứ nhớ

Posted: 27/07/2012 in Âm Nhạc, Ngọc Quỳnh, Nguyễn Phan Nhật Nam, Thơ, Trần Quang Lộc

Trần Quang Lộc

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Phan Nhật Nam; Tiếng hát: Ngọc Quỳnh

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.