Ngày nào tình tôi

Posted: 28/07/2012 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Trường Sa

Trường Sa

Nhạc và lời: Trường Sa; Tiếng hát: Diệu Hiền

Bản ký âm

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.