Gối mê

Posted: 29/07/2012 in Âm Nhạc, Kim Khánh, Thơ, Vĩnh Điện, Đặng Kim Côn

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Đặng Kim Côn
Tiếng hát: Kim Khánh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.