Chia áo người yêu xa

Posted: 02/08/2012 in Âm Nhạc, Khánh Ly, Phan Ni Tấn

Phan Ni Tấn

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Khánh Ly

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.