Archive for the ‘Khánh Ly’ Category

Nguyễn Tất Nhiên

Nhạc và lời: Nguyễn Tất Nhiên; Tiếng hát: Khánh Ly

Nguồn: ngo-quyen.org

Hà Thúc Sinh

thieu_nu_cam_hoa

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Trình bày: Khánh Ly
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Không

Posted: 16/04/2016 in Âm Nhạc, Khánh Ly, Nguyễn Ánh 9

Nguyễn Ánh 9

bia_nhac_khong

Nhạc và lời: Nguyễn Ánh 9; Tiếng hát: Khánh Ly

Bản ký âm

Nguồn: Bản ký âm – Saigon Ocean; Âm bản mp3: Mp3 New Song

Hoàng Quốc Bảo

dinhcuong_thieunudalat
Thiếu nữ Đà Lạt
dinhcuong

Thơ: Đào Trường Phúc; Nhạc: Hoàng Quốc Bảo; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Nguồn: Bản ký âm do tác giả gửi; âm bản mp3 tải xuống từ trang Nhạc Xưa

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Nguyễn Đình Toàn

nguyen_dinh_toan-uyen_nguyen
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn (Ảnh: Uyên Nguyên/Người Việt)

Nhạc và lời: Nguyễn Đình Toàn; Tiếng hát: Khánh Ly

Bản ký âm PDF

Nguồn âm bản mp3: nhac.hay365.com; bản ký âm: Saigon Ocean

Trịnh Công Sơn

trinh-cong_son_2-dinh-cuong
Trịnh Công Sơn
dinhcuong

Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn; Tiếng hát: Khánh Ly

Bản ký âm PDF

Nguồn: Bản ký âm: tcs-home; Âm bản mp3: NCT

Chu Trầm Nguyên Minh

Nhạc: Vũ Thành An; Tiếng hát: Khánh Ly

anh đi rồi còn ai vuốt tóc
lời tình thơm sách vở học trò
đêm xuống rồi em buồn không hở?
trời sa mù tầm tay với âu lo
(more…)

Phạm Thế Mỹ

bong_hong_cai_ao

Nhạc và lời: Phạm Thế Mỹ (soạn theo ý văn thiền sư Thích Nhất Hạnh); Tiếng hát: Khánh Ly
[Bản ký âm PDF]

Nguồn Bản ký âm: Saigon Ocean; Âm bản mp3: nhac.vui.vn

Châu Đình An

chan_vit

Thơ: Mường Mán; Nhạc: Châu Đình An; Tiếng hát: Khánh Ly & Châu Đình An
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Phạm Nhuận

rong_reu_3

Nhạc: Tôn Nữ Đồng Khánh; Tiếng hát: Khánh Ly

Mưa tắm gội cho đời sông được mới
Gót em đi mùa thoa nhẹ chút hồng
Lòng ta đây cung đàn mùa say tới
Có hề chi vàng một chút rêu rong
(more…)

 
Thơ: Thâm Tâm
Nhạc: Trầm Tử Thiêng
Tiếng hát: Khánh Ly
Nguồn: YouTube

Phan Ni Tấn

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Khánh Ly

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3