Chiều trên đường Hồng Thập Tự

Posted: 28/12/2017 in Âm Nhạc, Khánh Ly, Nguyễn Tất Nhiên

Nguyễn Tất Nhiên

Nhạc và lời: Nguyễn Tất Nhiên; Tiếng hát: Khánh Ly

Nguồn: ngo-quyen.org

Đã đóng bình luận.