Viễn xứ

Posted: 28/12/2017 in Lê Quang Đông, Thơ

Lê Quang Đông

Uống rượu với Lâm Anh
nghe tóc mình rướm bạc…
Ngược bóng thăng trầm níu một câu thơ
Chiều hiền sĩ mắt người trong hóa đục
Chiều hai ta trăng khuyết mạn giang hồ…

Rượu lạnh quá xiêu bóng người biệt xứ
Trong mắt nhau muôn ngọn gió đi qua…
Thơ ái ngại khuất sau hình dâu bể
Ngọt đắng tiềm sinh tận cuối linh hồn

Dòng mặc khải vỗ về phương ngạn cổ
Bạn vườn xưa trăm giọng mấy thăng hoa
Sương gió lạ đã đau lòng xứ sở
Dõi nghìn xưa hiu hắt ngọn giang hà…

Hiu hắt
gọi
mênh mông chiều viễn xứ…
Rượu vàng lên thương một cõi bi ca
Ta uống cạn những hồn thiêng bóng lạ
Ngậm ngùi trăng ru ngọt đắng quê nhà…

Lê Quang Đông
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.