Bông hồng cài áo

Posted: 21/08/2013 in Âm Nhạc, Khánh Ly, Phạm Thế Mỹ

Phạm Thế Mỹ

bong_hong_cai_ao

Nhạc và lời: Phạm Thế Mỹ (soạn theo ý văn thiền sư Thích Nhất Hạnh); Tiếng hát: Khánh Ly
[Bản ký âm PDF]

Nguồn Bản ký âm: Saigon Ocean; Âm bản mp3: nhac.vui.vn

Đã đóng bình luận.