Archive for the ‘Thâm Tâm’ Category

 
Thơ: Thâm Tâm
Nhạc: Trầm Tử Thiêng
Tiếng hát: Khánh Ly
Nguồn: YouTube